חיפה, קומפוזיציות מופשטות / Haifa, compositions abstraites

Hadar haCarmel הדר הכרמל

Hadar haCarmel הדר הכרמל

Moshava Germanit / המושבה הגרמנית

Moshava Germanit / המושבה הגרמנית

Hadar Hacarmel/הדר הכרמל

Hadar Hacarmel/הדר הכרמל

Hadar haCarmel / הדר הכרמל

Hadar haCarmel / הדר הכרמל

בעקבות בקור קצר בעיר ילדותי
Suite à une visite rapide dans ma ville natale

Ce contenu a été publié dans Uncategorized, avec comme mot(s)-clé(s) , , , , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *