קולנוע אורה בחיפה / Cinema Orah, Haifa

le cinéma ORAH s’ouvre à Haïfa en 1935. construit en style Bauhaus, il
est beau par ses couleurs, son grand espace intérieur,la balustrade
métallique de la galerie et son public élégant.
Il ferme ses portes dans les années ’90 comme bien d’autres cinémas.
Son espace intérieur est divisé afin d’y installer des magasins et un
plafond est coulé pour les couvrir .
Au dessus de ce plafond reste ce qui était la galerie, avec son plafond special.
la salle de projection est scellée, c’est tout ce qui reste à
voir…

קולנוע אורה נפתח בחיפה בשנת 1935. הוא נבנה בסגנון באוהאוז, יפה ואלגנטי – חלל פנימי מרווח,צבעוני, מעקה מתכת ויציע יחודיים
בשנות התשעים נסגר כמו רוב בתי הקולנוע
החלל הפנימי חולק כדי לפתוח בו חנויות, נוצקה תקרה כדי לכסות את שטח החנויות
מעל התקרה הזאת נשאר מה שהיה היציע ותקרתו המקורית. חדר המקרין נעול. זה כל מה שנשאר לראות

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

2

13

13

14

14

16

15

16

 16 זכר יחיד לשם הקולנוע

..

Ce contenu a été publié dans Uncategorized, avec comme mot(s)-clé(s) , , , , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *